Có 2 kết quả:

东方鸻 dōng fāng héng東方鴴 dōng fāng héng

1/2

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) oriental plover (Charadrius veredus)

Từ điển Trung-Anh

(bird species of China) oriental plover (Charadrius veredus)