Có 1 kết quả:

冬令 dōng lìng ㄉㄨㄥ ㄌㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) winter
(2) winter climate