Có 1 kết quả:

豆沙包 dòu shā bāo ㄉㄡˋ ㄕㄚ ㄅㄠ

1/1

Từ điển Trung-Anh

bean paste bun