Có 1 kết quả:

堆芯 duī xīn

1/1

duī xīn

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

reactor core