Có 2 kết quả:

对敌者 duì dí zhě ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧˊ ㄓㄜˇ對敵者 duì dí zhě ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧˊ ㄓㄜˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

rival

Từ điển Trung-Anh

rival