Có 2 kết quả:

队员 duì yuán隊員 duì yuán

1/2

duì yuán

giản thể

Từ điển Trung-Anh

team member

duì yuán

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

team member