Có 1 kết quả:

多重性 duō chóng xìng ㄉㄨㄛ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

multiplicity