Có 2 kết quả:

鱷梨 è lí鳄梨 è lí

1/2

è lí

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

avocado (Persea americana)

è lí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

avocado (Persea americana)