Có 2 kết quả:

耳根子軟 ěr gēn zi ruǎn ㄦˇ ㄍㄣ ㄖㄨㄢˇ耳根子软 ěr gēn zi ruǎn ㄦˇ ㄍㄣ ㄖㄨㄢˇ

1/2

Từ điển Trung-Anh

credulous

Từ điển Trung-Anh

credulous