Có 1 kết quả:

耳力 ěr lì ㄦˇ ㄌㄧˋ

1/1

ěr lì ㄦˇ ㄌㄧˋ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

hearing ability