Có 1 kết quả:

耳濡目染 ěr rú mù rǎn ㄦˇ ㄖㄨˊ ㄇㄨˋ ㄖㄢˇ

1/1

Từ điển Trung-Anh

to be influenced