Có 1 kết quả:

耳挖子 ěr wā zi ㄦˇ ㄨㄚ

1/1

ěr wā zi ㄦˇ ㄨㄚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) earpick
(2) curette