Có 1 kết quả:

二重性 èr chóng xìng ㄦˋ ㄔㄨㄥˊ ㄒㄧㄥˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) dualism
(2) two sided
(3) double nature