Có 2 kết quả:

二手車 èr shǒu chē ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄔㄜ二手车 èr shǒu chē ㄦˋ ㄕㄡˇ ㄔㄜ

1/2

Từ điển Trung-Anh

second-hand car

Từ điển Trung-Anh

second-hand car