Có 2 kết quả:

发脾气 fā pí qì發脾氣 fā pí qì

1/2

fā pí qì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

to get angry

fā pí qì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

to get angry