Có 2 kết quả:

閥門 fá mén阀门 fá mén

1/2

fá mén

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

valve (mechanical)

fá mén

giản thể

Từ điển Trung-Anh

valve (mechanical)