Có 1 kết quả:

筏子 fá zi ㄈㄚˊ

1/1

fá zi ㄈㄚˊ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

raft