Có 2 kết quả:

番号 fān hào番號 fān hào

1/2

fān hào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

number of military unit

fān hào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

number of military unit