Có 1 kết quả:

番荔枝 fān lì zhī

1/1

fān lì zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) custard apple
(2) soursop (Annonaceae)