Có 2 kết quả:

番麥 fān mài番麦 fān mài

1/2

fān mài

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

corn (Taiwanese)

fān mài

giản thể

Từ điển Trung-Anh

corn (Taiwanese)