Có 1 kết quả:

番木瓜 fān mù guā ㄈㄢ ㄇㄨˋ ㄍㄨㄚ

1/1

Từ điển Trung-Anh

papaya