Có 1 kết quả:

番茄汁 fān qié zhī

1/1

fān qié zhī

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

tomato juice