Có 1 kết quả:

番石榴 fān shí liu

1/1

fān shí liu

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

guava (fruit)