Có 2 kết quả:

番泻叶 fān xiè yè ㄈㄢ ㄒㄧㄝˋ ㄜˋ番瀉葉 fān xiè yè ㄈㄢ ㄒㄧㄝˋ ㄜˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

senna leaf (Folium sennae)

Từ điển Trung-Anh

senna leaf (Folium sennae)