Có 2 kết quả:

繁复 fán fù繁複 fán fù

1/2

fán fù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

complicated

fán fù

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

complicated