Có 2 kết quả:

泛光灯 fàn guāng dēng泛光燈 fàn guāng dēng

1/2

Từ điển Trung-Anh

floodlight

Từ điển Trung-Anh

floodlight