Có 2 kết quả:

方頂 fāng dǐng方顶 fāng dǐng

1/2

fāng dǐng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

square roof

fāng dǐng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

square roof