Có 2 kết quả:

方头括号 fāng tóu kuò hào方頭括號 fāng tóu kuò hào

1/2

Từ điển Trung-Anh

square brackets 【】 or 〖〗

Từ điển Trung-Anh

square brackets 【】 or 〖〗