Có 1 kết quả:

防暴盾 fáng bào dùn ㄈㄤˊ ㄅㄠˋ ㄉㄨㄣˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

riot shield