Có 2 kết quả:

防晒 fáng shài ㄈㄤˊ ㄕㄞˋ防曬 fáng shài ㄈㄤˊ ㄕㄞˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

sunburn protection

Từ điển Trung-Anh

sunburn protection