Có 1 kết quả:

防水 fáng shuǐ

1/1

fáng shuǐ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

waterproof