Có 2 kết quả:

非处方药 fēi chǔ fāng yào非處方藥 fēi chǔ fāng yào

1/2

Từ điển Trung-Anh

over-the-counter drug

Từ điển Trung-Anh

over-the-counter drug