Có 2 kết quả:

非独立 fēi dú lì非獨立 fēi dú lì

1/2

fēi dú lì

giản thể

Từ điển Trung-Anh

dependent

fēi dú lì

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

dependent