Có 1 kết quả:

非峰值 fēi fēng zhí ㄈㄟ ㄈㄥ ㄓˊ

1/1

Từ điển Trung-Anh

off-peak