Có 1 kết quả:

芬尼 fēn ní

1/1

fēn ní

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

pfennig (monetary unit) (loanword)