Có 2 kết quả:

風笛 fēng dí风笛 fēng dí

1/2

fēng dí

giản thể

Từ điển Trung-Anh

bagpipes