Có 2 kết quả:

風能 fēng néng风能 fēng néng

1/2

fēng néng

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

wind power

Một số bài thơ có sử dụng

fēng néng

giản thể

Từ điển Trung-Anh

wind power