Có 2 kết quả:

風琴 fēng qín风琴 fēng qín

1/2

fēng qín

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

pipe organ (musical instrument)

Một số bài thơ có sử dụng

fēng qín

giản thể

Từ điển Trung-Anh

pipe organ (musical instrument)