Có 1 kết quả:

蜂王精 fēng wáng jīng

1/1

fēng wáng jīng

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

royal jelly