Có 2 kết quả:

風物 fēng wù风物 fēng wù

1/2

fēng wù

giản thể

Từ điển Trung-Anh

(1) scenery
(2) sights