Có 1 kết quả:

夫妻反目 fū qī fǎn mù

1/1

fū qī fǎn mù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

man and wife fall out (idiom, from Book of Changes); marital strife