Có 1 kết quả:

浮游生物 fú yóu shēng wù ㄈㄨˊ ㄧㄡˊ ㄕㄥ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

plankton