Có 2 kết quả:

輻照 fú zhào辐照 fú zhào

1/2

fú zhào

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

irradiation

fú zhào

giản thể

Từ điển Trung-Anh

irradiation