Có 1 kết quả:

腐女 fǔ nǚ

1/1

fǔ nǚ

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

fujoshi (woman who likes mangas about male homosexual love)