Có 2 kết quả:

乾煸四季豆 gān biān sì jì dòu ㄍㄢ ㄅㄧㄢ ㄙˋ ㄐㄧˋ ㄉㄡˋ干煸四季豆 gān biān sì jì dòu ㄍㄢ ㄅㄧㄢ ㄙˋ ㄐㄧˋ ㄉㄡˋ

1/2

Từ điển Trung-Anh

fried beans, Sichuan style

Từ điển Trung-Anh

fried beans, Sichuan style