Có 2 kết quả:

乾癬 gān xuǎn干癣 gān xuǎn

1/2

gān xuǎn

phồn thể

Từ điển Trung-Anh

psoriasis

gān xuǎn

giản thể

Từ điển Trung-Anh

psoriasis