Có 2 kết quả:

感染性腹泻 gǎn rǎn xìng fù xiè感染性腹瀉 gǎn rǎn xìng fù xiè

1/2

Từ điển Trung-Anh

infective diarrhea

Từ điển Trung-Anh

infective diarrhea