Có 1 kết quả:

高聚物 gāo jù wù ㄍㄠ ㄐㄩˋ ㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

polymer