Có 1 kết quả:

高帽子 gāo mào zi ㄍㄠ ㄇㄠˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

(1) tall conical paper hat worn as a public humiliation
(2) dunce cap