Có 1 kết quả:

高密度 gāo mì dù

1/1

gāo mì dù

phồn & giản thể

Từ điển Trung-Anh

high density