Có 1 kết quả:

高密度 gāo mì dù ㄍㄠ ㄇㄧˋ ㄉㄨˋ

1/1

Từ điển Trung-Anh

high density